Xử lý Mutation GraphQL với Axios?


#1

Chào các bác ạ, em đang xử dụng GraphQL giữa Laravel và VueJS nhưng hiện em đang gặp khó khăn trong việc gửi dữ liệu từ client (VueJS) lên server (Laravel) ạ @@


Đây là data để post lên phía server ạ
image
Em xử dụng Axios để truyền đi, nhưng lấy dữ liệu thì vẫn dc ạ (FetchGrammar), sau một thời gian debug thì phát hiện ra là name:"${this.name}" gửi đi dẫn tới undefined ạ, khi em thử để lại là name: "admin", thì bên kia nhận được giá trị ạ. Có cách nào để có thể nhận được biến name ngoài trừ name:"${this.name}" từ data() không ạ, cảm ơn các bác ạ :sweat_smile:


#2

Bạn không thể truy cập đến data ngay trong data. Trong trường hợp này thì dùng có thể computed property cho data_post.


#3

bạn query getGrammar nhưng sao bạn lại sử dụng method post nhỉ?