Vue PWA hỏi phương pháp lấy dữ liệu dynamic mới nhất từ server

Có bro nào làm PWA cho mình hỏi với, lúc bật web app lên từ lần sử dụng thứ 2 thì các nội dung (static resources + dynamic data) được cache nên sẽ hiển thị ra luôn, làm thế nào để fetch được dynamic data mới mà ko bắt user fải F5 lại toàn bộ web app?

Cám ơn các bro nhiều.