Vue Element trong HTML append

Chào mọi người ,

Mình là newbie VueJs , hiện tại đang bí trong lúc define Vue Element trong HTML append khi sử dụng với plugin , đại loại là như này :
Plugin sẽ có cấu trúc như vầy

 $.confirm({
  title: 'Bán vật phẩm : ' + item,
  columnClass:'medium',
  content: '' +
   '<div class="bg-dark_A-20 p-4" style="background-color:#2a2b36 !important;">'+
  '<div class="review d-flex">'+
  '<div class="review_score">'+
  '<div class="review_score-btn">Giá thấp nhất</div>'+
  '</div>'+
  '<div class="star_rating-se text-warning mr-7">'+
  vm.price + 
  '</div>'+
  '</div>'+
  '<form action="" class="formName">' +
  '<div class="form-group col-md-7">' +
  '<label class="text-white">Nhập giá muốn trợ</label>' +
  '<input type="number" :value="help_price" placeholder="Trợ giá" value="help_price" class="name form-control bg-dark text-white" required />' +
  '</div>' +
  '<div class="review d-flex">'+
  '<div class="review_score">'+
  '<div class="review_score-btn">Giá cuối cùng</div>'+
  '</div>'+
  '<div class="star_rating-se text-warning mr-7">'+
  vm.last_price +
    '</div>'+
  '</div>'+
  '</form>' + 
  '</div>',

:value=“help_price” , vm.pricevm.last_price không tự nhận được các giá trị khi tính toán , chỉ hiện một lần duy nhất , đồng thời các method @update ,… đều không nhận được .
Mình chỉ biết diễn tả như vầy thôi ạ , hic .
Mình đã tìm rất nhiều trên GG và các trang liên quan đều ko nói về vấn đề này . Nên mình post vào đây hy vọng có người đã từng gặp và giải quyết được.

Cảm ơn mọi người rất nhiều.