Validation với Spring boot làm server và vue js làm front end

Mình hiện đang làm về phần này nhưng chưa làm được, mọi người có ví dụ nào không cho mình xem thử được không ạ!