Validar un checkbox multiple con async-validacion

Alguien sabe como puedo validar un checkbox multiple con validación asíncrona ?