Vấn đề Drag and drop ở phiên bản mobile

Xin chào mọi người, mình đang viết 1 chức năng có sử dụng drag and drop. Ở bản pc thì nó hoạt động bình thường. Nhưng ở mobile thì không hoạt động được. Mình có sử dụng touch event để gọi tới các hàm của kéo thả. Nhưng mà ở touch event nó không có dataTransfer nên mình không kéo được. Mình muốn xin các giải pháp để có thể dử dụng drag and drop ở moblie. Cảm ơn mọi người!
Capture