Toán tử

Ai có thể giải thích cho mình về toán tử “…” một cách kỹ càng nhất không? Cảm ơn!