Thắc mắc trong việc lấy dữ liệu

Xin chào ạ, hiện tại mình đang bắt đầu học Vue, và mình đang viết bằng Vite. Mình đang gặp 1 vấn đề như sau.
Mình có viết 1 đoạn code:


Tuy nhiên, nếu mình để như trên thì text sẽ không được lấy ra, thay vào đố thì mình lại phải viết là {{ state.data().text }} . Mình thấy viết như này cảm thấy nó sai sai cho tới khi mình viết thêm methods bên trong state.

Mình không thể nào dùng this để gọi tới text được. Nếu mình muôn tương tác với text thì mình lại phải tạo text bên trong methods. Nếu như vật thì methods nó lại hơi khác so với những gì mình đọc.
Mình muốn hỏi là làm sao để có thể viết được như doc của Vue thay vì phải viết như thế kia. Cảm ơn mn đã đọc

Sai từa lưa rồi nên không biết hỗ trợ sao.

  1. Viết một vue components đơn giản.
  2. Sau đó đọc thêm về Vuex.
  3. Tốt nhất nên cố gắng tìm kiếm vài bài tập cơ bản đơn giản về vuex là sẽ hiểu.

tớ cũng đang tìm hiểu việc lấy dữ liệu, chắc phải viết cho thuần thục vue components mới được, cảm ơn bạn.