Thắc mắc lấy dữ liệu từ các tree


#1

Em mới học vuejs , mọi người cho em hỏi là khi em muốn set data cho 1 tree component (như ảnh),
data lấy về từ api khi người dùng search và chọn trong input thì làm như thế nào ạ , số set tree cũng là lấy qua api

thacmac2 . Em cảm ơn mọi người !