[NuxtJS] Hỏi về cách import 1 plugins ở phía client trong NuxtJS

Hiện tại e đang sử dụng NuxtJS và cần import 1 plugin bên ngoài vào, cụ thể là Vue Grid Layout https://www.npmjs.com/package/vue-grid-layout nhưng e cầm import package này ở phía client không thôi, có ai biết được cách nào hoặc có kinh nghiệm về việc này có thể giúp đỡ em với ạ.
Em xin cảm ơn