Newbie, Làm thế nào ngăn ko cho javascript tải lần 2

Trong Component của mình có 1 số đạon javascript nhỏ tương tác với element trong component. Mỗi lần component này được gọi mình nhận ra đoạn script này cũng dc import thêm,+1 +1 +1 .
Có cách nào để nó chỉ load 1 lần khi component tải lần đầu hoặc remove nó sau khi sử dụng xong ko?