Newbie, Làm thế nào để gởi data giữa 2 component là hai page khác nhau

Em có Page A có component A và dữ liệu dataTest = 123, em muốn khi nhấp vào 1 đường link ở component A sẽ chuyển sang page B thì làm cách nào để lấy được dữ liệu của page A là dataTest = 123 đổ ra Component B ạ

Bạn đọc về props nha