Mutate VueX state liên tục

Hiện tại, mình đang lưu dữ liệu cần update liên tục ở component state (VD 1 biến để đếm ngược mỗi giây, lưu thay đổi của volume hoặc thay đổi trạng thái của network). Có thể 1s mình update 1 lần, hoặc một số cái khác có thể là 0.3~0.5s.
(Trước đây mình ko để ý, persist store vào local storage và quả mutate liên tục làm lag browser, nên đổi về lại component state, mà vụ share data phức tạp quá)

Mình muốn chuyển lại 1 lần nữa về lưu ở VueX store (Ko persist), mình muốn hỏi:

  • VueX có phù hợp nếu muốn mutate state quá liên tục không? (Hoặc ai đã thử rồi có thể chia sẻ với mình là có issue gì ko :smiley:)