Một chút thắc mắc về upload file trên vue js

Hiện tại là e đang hơi thắc mắc về phần lưu trữ file upload.
Do là e đang viết project bằng vue cli, khi e gửi file upload lên server (laravel). Vậy thì file e upload lên nên lưu ở đâu ạ. lưu trên project client hay trên server hay là một chỗ riêng ạ.