Làm thế nào để tạo một ứng dụng Vue sử dụng Cryptocompare API


#1

Xin chào, tôi muốn tạo một ứng dụng Vue sử dụng Cryptocompare API. Và tôi đang thắc mắc rằng ngoài Vue, tôi sẽ phải sử dụng thêm thư viện nào là tối ưu nhất để thực hiện các yêu cầu API và xử lý các kết quả thu được. Làm sao cho giao diện nhìn đẹp mắt hơn. Xin cảm ơn.