Làm sao để có thể dụng 1 file d.ts

Xin chào, đang sử dụng typescript cho pj của mình. Khi mình cài thêm thư viện bên thứ ba thì nó báo rằng không có Declaration file, mình có tìm hiểu trên doc của typescript nhưng đọc không hiểu lắm. Hi vọng nhận được hướng dẫn cách viết file d.ts này. Cảm ơn mn