Lỗi Multipart: Boundary not found khi dùng Vue upload file qua NodeJS


#1

bên VueJS em có 1 hàm để post dữ liệu qua NodeJS


Nhưng khi gửi thì bị lỗi Multipart: Boundary not found, em thử test bằng postman bên phía NodeJS thì chạy bình thường ạ @@, em đã thử xóa content-type thì file lại undefined. @@ Search các diễn đàn stackoverflow đã thử chuyển qua DataForm cũng không được ạ @@ Cảm ơn các bác ạ :sweat_smile:


#2

what’s this.data


#3


Dạ phần data của em ạ :sweat_smile:


#4

If you don’t mind, let me see it through teamviewer.