Lỗi khi chạy npm run server


#1


Em là newbie, bị lỗi như thế này khi chạy run serve. em đã cài cắm đủ mọi thứ vào rồi. mong các bác giúp đỡ . em cảm ơn nhiều ạ


#2
<v-btn
  flat
  href="https://github.com/vuetifyjs/vuetify/releases/latest"
  target="_blank"
>
  <span class="mr-2">Latest Release</span>
</v-btn>