Lỗi khi build production Vuejs cli

vue-cli
vuetify

#1

Mình gặp vấn đề khi build production với Vuejs project, hiện tại mình đang dùng vuetify: 1.3.0, vuecli: 3.4.0