Hỏi về v-bind trong thẻ select


#1
Em có 1 select như trên và em muốn sau khi chọn 1 giá trị thì giá trị đó không hiển thị trong textbox của select và textbox vẫn hiển thị giá trị mặc định là placeholder. Em cảm ơn

#2

Như trên là thế nào hả bạn?