Hỏi về input

vuex

#1

Cho em hỏi trong phần input

Trong thẻ input có các v-bind:value, v-bind-placeholder…
Nếu vậy có v-bind:name không ạ.
Em xin cảm ơn ạ