Hỏi về input

vuex

#1

Cho em hỏi trong phần input

Trong thẻ input có các v-bind:value, v-bind-placeholder…
Nếu vậy có v-bind:name không ạ.
Em xin cảm ơn ạ


#2

Bạn có thể binding attributes và props của HTML Element nếu nó hợp lệ. Như vậy với input tag là HTMLInputElementname properties vậy bạn có thể binding v-bind:name="..." hoặc :name="...".
Bạn có thể đọc thêm về v-bind docs