[ HELP ! ] Làm sao để ẩn URL API hoặc KEY khi build đến production trong vue js

Tôi đã sử dụng .env như thế này.

//file .env
VUE_APP_PATH_USER = www.api.com/api/user

//file store.js
Http.get(process.env.VUE_APP_PATH_USER).then(function(data){})

Nhưng khi build ra production thì :
Http.get(“www.api.com/api/user”).then(function(data){})

Mong mọi người giúp đỡ . em xin cảm ơn nhiều ạ.