Gọi jquery plugin sau khi DOM đã hiển thị

vue-core

#1

Mình gọi 1 jquery plugin slide, nhưng số lượng khá nhiều item. Nếu chỉ gọi trong mouted thì page render bị khựng 1 lúc sau đó mới hiển thị đc. Nếu mình ko gọi jquery plugin thì page render bình thường. Có cách nào để hiển thị đc ra view rồi, mình mới gọi plugin để init cái slide ko


#2

Không hiểu ý bạn là gì, nhưng mounted nghĩa là component đã được đưa vào DOM (và hiển thị ra view).


#3

đúng thế, nhưng mình có 1 đoạn init slide, và số lượng nhiều nên nó làm đơ trình duyệt (lúc init đó run) nên màn hình ko hiển thị gì cho đến khi init slide done, mình muốn view cứ hiển thị khi chưa init, nhưng sau đó mới init slide. Kiểu như settimeout vậy, nhưng mình dùng cách đó thì ko có tác dụng