Giúp đỡ người mới học VueJs


#1

Mình mới học VueJs nên có nhiều thứ chưa biết mong các bác thông cảm cho mình hỏi ngu một tí ạ.
Mình có html và mình gọi thừ file js


Mình có VueJs như sau:
Đây là js xư lý thêm mới của mình

Còn đây là js xóa và click active của mình

Kết quả mình nhận được khi thêm mới và xóa thì phần active đúng

Nhưng khi mình click vào 1 cái thì nó active lại bị sai, bác nào chỉ giúp mình với
image
Xin cảm ơn!


#2

Khi dùng v-for bạn dùng thêm :key="todo.id". Xem thêm.

Bạn cũng nên post code bằng back tick (``````) thay vì dán hình chụp màn hình, vì người muốn giúp (ví dụ như mình) không có cách nào để chỉ thêm chi tiết cả.