Giới thiệu trang cá nhân của mình Portfolio made by vue.js

chào các bạn,

sau thời gian kinh qua Jekyll, Gatsby mình cũng bắt đầu tập dần hiểu biết bên vue.js và ra lò cái portfolio cá nhân các bạn xem ở đây nhé https://phusa.me
Chủ yếu giao lưu với các bạn, và tìm hiểu xem có công việc tuyển nào đó liên quan để làm nghề không cám ơn các bạn