Code style


#1

chào các bạn.

Hiện tại ở ngoài đa số viết toàn bộ , , trên cùng 1 file .vue hay là tách thành nhiều file riêng biệt.
chẳng hạn như

<template src="./template.html"></template>
<script>
...
</script>
<style src="./style.css"></style>

Xin mọi người cho ý kiến ạ