Cho e hỏi về relashionship trong Nodejs


#1

Mọi người cho em hỏi là cách biểu diễn relashionship trong NodeJS như thế nào ạ? Tại e đọc cũng có đọc mà không hiểu ạ. Mong mọi người có thể nói cụ thể tý để em có thể hình dung ạ.
Như ví dụ là e có 1 table: USERS và POSTS, quan hệ 1 - n. 1 user có thể có nhiều bài viết, 1 bài viết chỉ có một user. Vậy làm thế nào để lập trình như em nói được ạ.
E xin cám ơn.


#2

#3

Tôi đã gỡ link spam và khóa bài viết. Nếu bạn còn cố ý tái phạm, tôi sẽ khóa tài khoản.