Chia html ra nhiều files


#1

Xin chào mọi người, mình là newbie…
Cho mình hỏi, có cách nào chia file html ra làm nhiều separate files rồi sẽ includes vào khi nào cần, trong Single Page không ạ ?
Mình có đọc đến phần template của Vue, họ khuyên là không nên chia ra như vậy, bởi vì tiềm tàng lỗ hổng XSS,…

Nhưng một project, mà dồn code (HTML) chỉ trong 1 file thì đúng là cực hình.
Cho mình lời khuyên nhé :slight_smile:


#2

Cho mình hỏi, có cách nào chia file html ra làm nhiều separate files rồi sẽ includes vào khi nào cần, trong Single Page không ạ ?

Nếu ý bạn hỏi thật sự là Single Page (SPA) thì dùng components. Còn nếu bạn đang hỏi là Single File Component (SFC) thì không, vì SFC chỉ nhận một block/src template theo specs.

Nhưng một project, mà dồn code (HTML) chỉ trong 1 file thì đúng là cực hình.

Nếu thấy nhiều HTML trong cùng một file SFC thì đó chính là dấu hiệu bạn nên chia ra thành component con.


#3

Cảm ơn về lời khuyên của anh :slight_smile:
Nhưng về component, template của nó sẽ dùng code html, cơ mà format thì hơi kinh? :smiley:

Ví dụ:
Vue.component(‘demo’, { template: <h1> chỗ này nè </h1> })


#4

Bạn nên đọc thêm về Single File ComponentVue Component Spec.


#5

Bạn có thể tham khảo bài viết này với PHP