Cài đặt input() cho brython


#1

Có bác nào dùng brython cho vue chưa ạ, em tìm mãi không thấy chỗ config Input() ở đâu.
Input() là lệnh python để nhập giá trị từ bàn phím ấy ạ, mặc định của nó là hiển thị lên confirm thông báo, nhưng e muốn nhận từ 1 input riêng của em. Ai làm rồi chỉ em với, em cảm ơn ạ!!
42%20AM


#2

Dùng cái này đi bạn, nó trả về dưới dạng promise nên rất dễ dùng.