Cài đặt máy ảo Android và debug ứng dụng trên thiết bị thật


#1

https://vntalking.com/huong-dan-tao-android-virtual-device-tren-android-studio.html