Cách load động đa ngôn ngữ từ database trong vuejs

Cho em hỏi về cách làm dynamic multilanguage trong vuejs

Em xin cảm ơn ạ

Mình không rành về phần này, hy vọng ai đó có thể giúp bạn.