Cấu hình redirects trong netlify

Chào mọi người,

Em có một website làm bằng vuetify, lúc deploy nên netlify thì không hiểu sao khi gõ url trong trình duyệt thì nó luôn điều hướng về trang mặc định của netlify. ví dụ như ở đây em có một route là /admin thì sẽ hiện ra trang login để người dùng đăng nhập vào hệ thống và thêm hoặc sửa tin:

https://www.hungphamhuy.com/admin

Em đã đọc document và thêm file _redirects trong root folder của github repository nhưng vẫn không được.

Em xin cảm ơn.

404 mà bạn?

ý em là khi gõ vào cái route như trong post thì sẽ hiện ra form đăng nhập hệ thống thay vì trang mặc định của netlify ạ

Đây không phải là “trang mặc định” của Netlify mà là trang 404, nghĩa là route /admin không tồn tại. Bạn cấu hình route này bằng cách nào?

Em dùng vue router, khi chạy trên localhost thì nhập route /admin vẫn chạy bình thường ạ. Em có đọc qua doc https://www.netlify.com/docs/redirects/ nhưng không hiểu là mình sẽ cho file _redirects vào đâu.

Bạn đặt _redirects vào root của site, ví dụ dist, rồi cấu hình history pushstate: https://www.netlify.com/docs/redirects/#history-pushstate-and-single-page-apps.

Vâng, nhưng em deploy từ repository của github, trong file .gitignore thì bỏ qua thư mục dist khi push code. Lúc em đọc log thì hình như netlify tự build thư mục dist vậy có cách nào để generate được file _redirects khi deploy không ạ.

Tùy bundler của bạn là gì mà viết thêm một script để copy file vào dist, giống như vẫn làm với nội dung tĩnh thôi.