Bootstrap vue pagination không hiển thị nội dung trang 2

Mình muốn hiển thị table các users dùng Bootstrap vue table và pagination, khi click trang khác thì sẽ gọi ajax request để cập nhật lại data của table, tuy nhiên không hiểu sao khi load lần đầu thì hiển thị tốt, nhưng chuyển sang trang khác thì data ko hiển thị lên table, mặc dù debug thì thấy vẫn có data trả về ở response.

Mình đã post chi tiết câu hỏi lên stackoverflow ở link này:

Mong anh chị nào có kinh nghiệm giải đáp giúp ạ. Mình xin cảm ơn.